Sie 1, 2017
878 Views

Co nowego dzieje się w obszarach BHP?

Written by

Szukając aktualności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bhp pracy oraz bezpieczeństwa, warto zapoznać się danymi podawanymi przez Seka.pl, który jest liderem bhp, wspierający działania zwiększające bezpieczeństwo w pracy.

Portal przygotowuje aktualności z tego zakresu, a oto dziesięć najważniejszych z nich.

  1. W kwestii wypadków przy pracy, sprawy można kierować do sądu odpowiadającego miejscu pracy poszkodowanego.
  2. Zostały zmienione uprawnienia dla związków zawodowych, teraz mogą one uczestniczyć w nadzorze oraz sprawować kontrolę przepisów bhp w miejscu pracy.
  3. Powstały również nowe obowiązki związane z transportem materiałów wrażliwych. Ustawa nakazuje monitorowanie transportu towarów oraz obowiązek rejestracji takich materiałów.
  4. Według najnowszych danych, ponad ¾ Polaków doznaje przepracowania. W walce z przepracowaniem specjaliści apelują do pracodawców, o zapewnienie odpowiednich warunków oraz bezpieczeństwa pracy.
  5. Fachowcy z Seka.pl informują również o używaniu proekologicznych materiałów w firmie oraz o dbanie o środowisko. Można to robić na przykład poprzez zakup energooszczędnych urządzeń w firmie, korzystanie z papieru po recyklingu, czy też oszczędzanie prądu i wody.
  6. Ostrzega się również przed organizacjami podszywające się pod UDT, które nie mają odpowiednich uprawnień do przeprowadzenia szkoleń i egzaminów w zakresie SZWO i F-gazowych, a także nie mają prawa do posługiwania się oznaczeniami oraz znakami UDT.
  7. 28 kwietnia odbył się światowy dzień BHP, współorganizowany oraz promowany przez Międzynarodową Organizację Pracy.
  8. Od 1 maja, kobiety w ciąży nie muszą już skracać czasu pracy do czterech godzin dziennie. Aktualnie mogą pracować do 8 godzin łącznie w ciągu doby, wraz z uwzględnionymi przerwami.
  9. 24 kwietnia rozpoczęła się III edycja konkursu ogólnopolskiego dla specjalistów BHP oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
  10. 26 kwietnia Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu podsumowała akcję „13 zł… i nie kombinuj”, mającą na celu skontrolowanie pracodawców zatrudniających pracowników na umowę zlecenie. Od stycznia tego roku dla zatrudnionych na umowę zlecenie obowiązuje minimalna stawka 13zł za godzinę pracy.
Article Tags:
· ·
Article Categories:
Dom

Leave a Comment