Lip 12, 2021
462 Views

Czym zajmuje się agencja celna?

Written by

Agencja celna zajmuje się wszelkimi sprawami formalnymi związanymi z odprawą celną towarów importowanych i eksportowanych. Firmy te zatrudniają agentów celnych i innych ekspertów, którzy posiadają wiedzę z zakresu wymogów prawnych i niezbędnych dokumentów. Najważniejszym zadaniem stojącym przed agencjami jest przygotowanie deklaracji i odpraw celnych we wszystkich wymaganych procedurach. Obejmuje to eksport, import i tranzyt towarów przez europejską strefę celną. Ważnym zadaniem stojącym przed agencjami celnymi jest doradztwo w kwestiach prawnych związanych z przewozem oraz weryfikacja dokumentów wykorzystywanych przez przewoźnika. Agencje celne mogą pomóc w przygotowaniu formularzy deklaracji, takich jak AKC-U czy Intrastat, które są najczęstszymi problemami, z którymi borykają się przedsiębiorcy, a jeśli nie zostaną prawidłowo zadeklarowane, mogą mieć poważne konsekwencje prawne.

Agencje celne i urzędy celne

Wiele osób myli obsługę celną z urzędem celnym. Dlatego warto wyjaśnić podstawowe różnice między obiema instytucjami. Jak sama nazwa wskazuje, urząd celny jest oficjalnym urzędem reprezentującym interesy narodowe w sprawach celnych. Pracownicy celni to głównie urzędnicy celni, których nie należy mylić z agentami celnymi. Agencje celne to prywatne firmy, które pośredniczą między handlowcami a urzędami celnymi.

Czym jeszcze zajmuje się agencja celna?

Dzisiejsze zadania stojące przed agencjami celnymi często wykraczają daleko poza podstawowe kwestie wymienione powyżej. Nowoczesne agencje celne to firmy, które zapewniają klientom kompleksową obsługę związaną z całą obsługą transportową towarów importowanych i eksportowanych. Dlatego w ramach usługi świadczonej przez agenta możesz również skorzystać z opcji magazynowania i przeładunku.

Dlaczego warto skorzystać z usług agencji celnej?

Oczywiście korzystanie z usług agencji celnych nie jest obowiązkowe, a przedsiębiorcy sprowadzający towary do naszego kraju mogą osobiście załatwić wszystkie sprawy celne. Jednak w praktyce załatwienie tych spraw za pośrednictwem agencji znacznie przyspieszy cały proces i zminimalizuje ryzyko błędów.

Inne możliwości oferowane przez agencje celne

Bardzo ważną usługą świadczoną niekiedy przez agencje celne i firmy transportowe jest składowanie towarów w składach celnych i magazynach tymczasowych. Skład celny znacznie ułatwił obrót towarami sprowadzanymi spoza Unii. Ponieważ towary są przechowywane w magazynie, przedsiębiorca nie musi ponosić kosztów związanych z importem, zanim towary opuszczą skład celny.

Article Tags:
· ·
Article Categories:
Finanse

Leave a Comment