Sie 3, 2017
977 Views

Jak zacząć grać – Forex

Written by

Pierwszym krokiem do gry na Forex jest posiadanie konta brokerskiego. By móc otworzyć zlecenie na Forex, inwestor na swoim koncie musi posiadać pewną kwotę depozytu minimalnego (ang. margin), zwykle tę kwotę stanowi minimum 1% otwieranego zlecenia.

Przykładowo, przy kontrakcie standardowym o wartości EUR 100 000 na rachunku musi znajdować się co najmniej EUR 1 000.

Sam handel na Forex polega na jednoczesnym kupnie jednej waluty i sprzedaży drugiej. Dlatego mówi się o handlu Forex parami dewizowymi lub kursami krzyżowymi, np. GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD. Podstawowym przedmiotem handlowania, na których opiera się ponad 85% wszystkich transakcji, są waluty podstawowe, czyli USD, JPY, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD.

Samo spekulowanie na walutach opiera się więc na założeniu, że kurs pierwszej waluty z pary będzie wzrastał w porównaniu do kursu drugiej waluty z pary. Kupuje się więc kontrakt standardowy po niższej cenie, by następnie sprzedać go po wyższej. Wartość danej waluty zależy od wielu czynników – przede wszystkim siły lokalnej gospodarki i polityki pieniężnej banku centralnego danego kraju. Najważniejszym zagadnieniem polityki pieniężnej jest to, czy stopy procentowe zostaną obniżone czy podwyższone. Ma to z kolei wpływ na inflację, a w konsekwencji – na wartość waluty. Siłę lokalnej gospodarki diagnozować można na podstawie stopy bezrobocia, wzrostu gospodarczego czy deficytu budżetowego.

Inwestowanie na Forex jest ryzykowne, dlaczego więc jest na nie tylu chętnych? Forex jest największą giełdą na świecie, z największymi obrotami i największą płynnością. Cechuje się dużą zmiennością, a rynek jest bardzo aktywny. Ponadto, kapitał, jaki musi posiadać inwestor, jest niewielki. Sam rynek jest otwarty 24 godziny na dobę, przez 5 dni w tygodniu – inwestor więc może prowadzić handel na walutach bez konieczności skupiania się na godzinach otwarcia rynku.

By inwestować na Forex, konieczne jest odpowiednie przygotowanie teoretyczne i stałe pogłębianie swojej wiedzy. Tylko dzięki temu możliwe jest osiągnięcie sukcesu inwestycyjnego.

Konto brokerskie dostępne jest m. in. w Polskim Domu Maklerskim TMS.pl

Article Tags:
· ·
Article Categories:
Finanse

Leave a Comment