Paź 7, 2017
867 Views

Rodzaje szkoleń bhp

Written by

Pracownicy, którzy podejmują pracę w danej firmie, powinni przejść specjalne i obowiązkowe kursy bhp, ponieważ takie właśnie wymagania znajdują się w Kodeksie Pracy.

Szkolenia bhp mogą zostać przeprowadzone wyłącznie przez osobę, która ma stosowne kompetencje oraz doświadczenie w tej dziedzinie. Może to być zarówno oddelegowany pracownik firmy, jak i osoba z zewnątrz. Szkolenia bhp można podzielić na dwa rodzaje, a mianowicie na szkolenia wstępne oraz okresowe. Czym jednak różnią się one między sobą?

Szkolenia wstępne

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest tuż po zatrudnieniu pracownika na danym stanowisku i może się ono odbyć zarówno w siedzibie pracodawcy, jak i poza nią. Składa się ono z dwóch części, czyli ze szkolenia ogólnego oraz szkolenia wstępnego na konkretnym stanowisku. W jakim jednak celu przeprowadza się takie szkolenie? Przede wszystkim po to, aby przekazać pracownikowi wszystkie niezwykle ważne informacje, a także, aby przygotować go w odpowiedni sposób do wykonywania pracy pod względem jej bezpieczeństwa oraz higieny. Pracownik powinien zapoznać się z wszystkimi zagrożeniami, które mogą wyniknąć z pracy na danym stanowisku. Oprócz tego musi poznać instrukcje, w jaki sposób należy przeciwdziałać takim właśnie zagrożeniom. Po ukończonym kursie bhp pracownik powinien otrzymać specjalny dokument, który potwierdza odbycie szkolenia bhp. W tym celu wypełnia się kartę szkolenia wstępnego, która następnie powinna zostać dołączona do akt pracowniczych. Jest to niezwykle ważne, biorąc pod uwagę ewentualną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenie okresowe

Z kolei, jeśli chodzi o szkolenie okresowe, to jego celem jest przypomnienie pracownikowi wszystkich najważniejszych kwestii dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie szkolenie musi odbyć się po roku pracy na danym stanowisku i najczęściej przybiera ono formę seminarium lub kursu, które nie trwają zbyt długo. W zależności od danego stanowiska pracy szkolenie okresowe powinno być powtarzane cyklicznie, czyli najczęściej raz w roku. Niezwykle ważne jest to, aby pilnować terminu, co powinno leżeć w gestii pracodawcy.

Article Tags:
· ·
Article Categories:
Finanse

Leave a Comment